Volejbolli është një sport dinamik, grupore pa kontakt i cili bazohet në lojë kreative dhe konkurruese. Volejbolli është sport i cili zhvillon shumë aftësi dhe shkathtësi të cilat janë me rëndësi të madhe për organizm të shëndoshë.


Rregullat e lojës
Volejbolli është sport i cili përfshinë shpejtësi, eksplozivitet dhe lëvizje të gjithanshme të trupit. Nga lojtarët kërkohet reagim i shpejtë, koncentrim dhe gadishmëri mentale. Karateristikë kryesore e lojtarëve të volejbollit është fuqia dhe lartësia, kurse primare, për suksesin e një ekipe, është loja e përbashkët dhe ekipore.
Volejbolli është loj ekipore (grupore), e cila numron nga gjashtë lojtarë të cilët fuqitë e tyre dhe përvojën e tyre e “masin” në terren me madhësi prej 18х9 m, kurse në mes ndahet me një rrjetë.
Qëllimi i secilës ekip është që të „hudh“ topin në terren të kundërshtarit, që ata të mos arrijnë ta kthejn. Ekipa ka të drejtë të prek topin tre here nën një pike, por i njejti lojtar nuk ka të drejtë të prek topin dy here njëra pas tjetrës.

 

A është volejbolli për mua?
Volejbolli është sport për secilin dhe mund të jetë lojë rekreative dhe shoqërore, e cila mund të zbatohet gjatë tërë vitit. Shumë i njohur është volejbolli në plazh, ku edhe nuk kërkohet përgatitje e veçantë ose ekip e krijiuar saktësisht ashtu si kërkojnë rregullat.
Për zbatim profesional të këtij sporti sërish janë të nevojshme disa paradispozita të caktuara, si trupore ashtu edhe mentale, por me stërvitje të mira dhe me udhëzime profesionale ka mundësi që secili prej nesh të bëhet një lojtar i mirë i volejbollit.

 

I dobishëm për të dy gjinitë
Në përgjithsi, sipas statistikës, volejbolli është më i zbatueshëm për gjinin femrore se sa për meshkujt.
Ashtu si edhe te shumë sporte tjera, dobitë nga zbatimi i volejbollit janë të shumëfishta për shëndetin fizik dhe mental.
Sipas të dhënave sportive jo zyrtare, 95% e fëmijëve sot kanë fillim të deformitetev trupore (tabane të sheshta, muskuj të dobët të cilët mbajnë shtyllën kurizore, motorikë të pazhvilluar për lëvizjа…) të cilët nuk lidhen me faktorin trashëgues por me mënyrën e keqe të jetesës. Ashtu si fëmija patjetër të mësoj të flet, ashtu patjetër të mësoj dhe të zhvilloj edhe motorikën e vetë. Zbatimi i volejbollit angazhon proceset e ngelura fiziologjike në organizëm. Përveç kësaj, volejbolli ka ndikim të madh mbi zhvillimin emocional të fëmijës – zhvillimi i ndjenjës për vetëbesim (fëmija mbizotron pengest të cilat në fillim nuk arriti), kënaqësi dhe ndjenjsë se i takon një grupi.

 

Aktivitete e marrjes dhe dhënies së topit, karateristikë për volejbollit, shpesh përdoren edhe si ushtrime të dobishme për parandalim dhe korrigjim të deformiteve të shtyllës kurizore.

 

Dobitë nga volejbolli janë:

  • të kontribojnë në zhvillimin e përgjithshëm dhe specifike biometrik
  • të kontribojnë në zhvillimin e shprehive motorike dhe njohurive karakterisike për volejbollin
  • të kontribojnë në formimin e shkathtësive positive morale dhe të lira
  • të mundësoj argëtim të shëndosh, të dobishëm dhe të larmishëm, si dhe mbrojtje nga ndikimi negativ

Mbatje e trupit siç duhet është e rëndësishme për statusin fizik por edhe për atë psiqik. Shumica e lëvizjeve në volejboll kontribojnë në zhvillimin simetrik të muskulaturës te ata të cilët e zbatojnë këtë sport. Jo rastësisht ju rekomandohet edhe prindërve, fëmijët e të cilëve kanë problem me lëvizjen e duhur, që të merren me volejboll.

Volejbolli jep mundësi për të demonstruar shkathtësit vetijake me anë të sportit, mundëson afirmim të identiteti vetiak, socializim dhe përjetohet volejbolli si zgjedhje e shkëlqyer për plotësimin e kohës së lirë.

 

Volejbolli është sport aerobik, andaj, në përputhje me këtë, është shumë i mirë për të gjithë ato me mbipeshë sepse nxit shkrirjen e shresave yndyrore.

 

 

Secili aktivitet fizik, sidomos notimi, e përmirëson shëndetin, dhe me këtë e vazhdon jetëgjatësin e njeriut.
Notimi është sport bazik, të cilin duhet ta zbatoj secili person. Me rëndësi të veçantë është që këtë aktivitet ta zbatojnë fëmijët nga mosha 5 deri 15 vjeçare.
 
Përse është kështu?
Shkenctarisht është dëshmuar se notimi është sport i parë me të cilin fëmijët duhet të takohen në moshën 5 vjeçare,dhe më të vjetër. Ky sport realizohet në ujë, mjedis i cili tashmë është i njohur për fëmijën qysh nga mitra e nënës. Ekzistojnë disa arsye kritike përse secili fëmij duhet të dij të notoj.
 
Notimi si aktivitet fizik:
 
1.       Ka ndikim pozitiv mbi sistemin kardiovaskular.
2.       Përmirëson punën e motorit lokomotor.
3.       Përvetson motorikën e fëmijëve.
4.       Në të njejtën kohë i aktivizon të gjithë muskujt e trupit të njeriut.
5.       Mundëson socializimin e fëmijëve.
6.       I bën fëmijët të ndjehen të sigurt në ujë.
7.       Pasi t’i përvetsojnë teknikat notuese,fëmijët do të mund  të kujdesen vet në ujë.
8.       I çliron prindërit nga frika se do të ndodh diçka e pakëndshme me fëmijën e tyre në ujë.
9.       I relakson dhe i çliron fmijët nga çdo stres i mundur.
10.      Nuk ka faktor për lëndime në ujë.
11.      Fëmija i cili din të notoj, mund të shpëton fëmij tjetër i cili është duke u fundosur dhe nuk din të notoj.
12.      Uji i bën fëmijët të lumtur dhe ju zgjon emocione të hareshme.
 
Dobitë nga notimi janë të shumta,por ka edhe ca gjëra të cilat prindërti nuk duhet t’i zbatojnë te fëmijët e tyre në ujë:
 
1.       Mos luani rolin e stërvitësit dhe mos e detyroni fëmijët që të notojnë.
2.       Mos i shtyni fëmijët me dhunë në ujë.
3.       Mos ja fundos kokën nën ujë, nëse ai nuk e dëshiron këtë.
4.       Mos e traumatizoni fëmijën me fëmij tjerë të cilët tashmë din të notojnë.
 
 
Por bëni të kundërtën:

1.       Regjistroni fëmijën në shkollën më të afërt për notim ku do t’i përvetson dhe i meson teknikat e notimit.
2.       Lejoni që fëmija fillimisht të prek ujin, të përshtatet me temepraturën, dhe pastaj të hyj me tërë trupin.
3.       Kini durim nëse ai refuzon të hyj në ujë.
4.       Kini durim nëse fëmija friksohet dhe nuk dëshiron të hyj në ujë.
5.       Gjeni ndonjë mënyrë të duhur se si ta detyroni fëmijën ta don ujin, kjo don të thotë me anë të lojës, me top,me vozë, me muskuj, me lojra të ndryshme plastike dhe gomë në ujë. Shumë është me rëndësi mënyra pedagogjike e të rriturit në këtë moment, sepse në të kundërtën mund të arrihet efekt i padëshirueshëm, kurse kjo nënkupton që fëmija të fitoj traum, të gëlltis ujë, etj. dhe asnjëherë më të mos dëshiron të hyj në ujë.

Andaj rekomandohet që fëmijët t’i udhëzojmë te personat profesional, profesor ose stërvitës për notim,i cili ka përvojë me punën me fëmij dhe i cili mund të zbaton metodologjin e stëvitjes së teknikave të notimit.
Ky process i përvetsimit të shprehive të reja mund të zgjat edhe disa muaj. Kjo te secili fëmij është ndryshe, sepse është procedure rrepëtësisht individuale. Disa fëmij mësojnë më shpejtë, kurse disa të tjerë më ngadal.
 
Por kjo nuk don të thotë se fëmija nuk do të mësoj notimin, e kundërta, fëmijët realtivisht shpejtë i përvetsojnë teknikat e notimit, krahësuar me të rriturit. Shumë është më lehtë të mësosh një fëmij të notoj, se sa një njeri të rritur.
Kur fëmija t’i përvetsoj teknikat e notimit, ata nguliten në sistemin nervor qendror dhe bëhen lëvizje të automatizuara. Andaj, mundemi përjtësisht të zbatojmë notimin si pjesë integrale e përditshmëris sonë. Notimi, përgjithsi sporti, paraqet mënyrën e jetës dhe kujdes për shëndetin tonë. 


Prof. d-r Natasha Meçkovska
 
Ushtrimi mesatar prej pesëmbëdhjetë minutash çdo ditë mund të vazhdoj jetën për tre vite. Për këtë qëllim ju rekomandojmë ushtrimet e d-r Tilden.
 
Nëse në mëngjes keni pak kohë, filloni ditën me ushtrime të lehta të cilat do t’ju zgjojnë tërë trupin tuaj, do të përshpejtojnë punën e zemrës dhe qarkullimin e gjakut.Stërvitja do t’ju nxeh dhe do t’ju çliron  nga stresi, kurse lëvizja ose aktivitet i mëngjsit ka ndikim pozitiv mbi nyjet dhe muskujt. Mjafton të ndani vetëm 15 minuta për të qenë më të shëndoshë, më rezistues, më të fortë dhe më të knaqur, kurse ekspertët pohojnë se kështu do të jetoni më gjatë.
 
Ushtrimi no.1
Sa t’ju del gjumi dhe përderisa akoma jeni në shtrat, filloni me zgjatjen e muskujve të këmbëve në këtë mënyrë:Së pari shtrini gishtrijt e këmbës aq sa mundeni, pastaj i kapim thembrat dhe në të njejtën kohë zgjatim të gjithë muskujt e këmbës. Lirohuni plotësisht. Prisni që muskujt të lirohen plotësisht, pastaj e përsërisim ushtrimin e njejtë pesë herë.
 
Ushtrimi no.2
Pas zgjatjes ose tendosjes së këmbëve vazhdoni me duart. Hapim duart aq sa mundemi kështu që do të zgjasim muskuj afër krahëve. Mbledhim gishtat dhe hapim pëllëmbën e dorës, me të cilën do të zgjasim muskujt afër krahëve.Sërish përsërisim këtë ushtrim pesë herë.
 
Ushtrimi no.3
Akoma jeni në shtrat. Mbështjelleni jastëkun dhe vendosni atë nën kurriz, dhe shtrihuni mbi të.Pastaj vendosni gishtat nën kokë, kur koka do të mbështet mbi duart tuaja. Rrotulloni kokën sa të mundeni në të djathtë, majtë, lartë, poshtë  dhe përreth.
 
Ushtrimi no.4
Pastaj vendosni jastëkun nën këllket dhe lëvizni këmbët sikur drejtoni një biçikletë. Drejtoni këmbët dhe filloni t’i bashkoni dhe ndani, gjegjësisht sikur gërshërët kur kalojnë mbi njëra tjetrën.
 
Ushtrimi no.5
Duke qendruar shtruar shtrëngoni stomakun ashtu sikur i shtrëngoni muskujt aq sa mundeni dhe në të njejtën kohë fërkoni (sikur jeni duke mjelur) muskujt me dy duar. Ky ushtrim është shumë i mirë kundërkapsllëkut, sëmundje e cilla paraqiter shpes te një numrë i madh i njerëzve.Ndërkohë ky ushtrim mirë vepron mbi fshikëzën e ndezur urinaredhe prostat e hapur.
 
Ushtrimi no.6
Uluni mbi shtrat dhe lëvizni kokën aq sa mundeni në të djathtë, pastaj në të majtë shtrembëroni kokën në atë mënyrë ku veshi do të vij afër njërit krah, pastja afër krahut tjetër. Këto lëvizje të kokës dhe qafës janë të nevojshme për përmirësimin e qarkullimit në  qafë ku kalojnë shumë nerva dhe enë të gjakut. Ky ushtrim shumë ndikon shqisat (dëgjimin, nuhatjen, shijen) dhe nëse funksioni i tyrë është dëmtuart,fillon të përmirësohet.
 
Ushtrimi no.7
Uluni buzë shtratit dhe lëvizni trupin në të majtë aq sa mundeni, pastaj në të djathtë aq sa mundeni. Pastaj lëvizni përpara dhe mbrapa. Me këtë fortësohet shtylla kurizore dhe prëforcohen nervat  të cilat kalojnë ka pejsa e poshtme e  trupit.
 
Për ta përjetuar dobinë nga këto ushtrime ushtroni këtë dy herë në ditë, kur të zgjoheni dhe para se të fleni. Filloni ushtrimet menjëherë  dhe vazhdoni me këmbëngulje!

rreth nesh

Shëndeti nuk është vetëm mungesë e sëmundjes, shëndeti është mirëqenie e plotë psiqike, fizike dhe emcionale. Misioni ynë do të jet i tillë. Me anë të këshillave të thjeshta dhe të shkurta dhe me përmbatje të cilat me shumë kujdes janë zgjedhur, ne ju ofrojmë të dhëna praktike të zbatueshme për përmirësimin e cilësisë së jetës në përgjithësi.

Ndiqni ne në Facebook

Newsletter

Shkruani e-mailin